Foredrag - "Reformasjonen i bilder"

EVENT INFORMATION

I år er det 500 år siden Martin Luther slo opp sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg. I den forbindelse inviterer vi til foredrag om reformasjonsmaleren Lucas Cranach d.e. 

Ruth Danielsen, førsteamanuensis emerita ved HIØ, foredrar. Danielsen er en av de fremste kjennerne på området.

Reformatoren Martin Luther hadde mange nære medarbeidere. En av dem var den kjente maleren Lucas Cranach d.e. som var hoffmaler hos kurfyrst Fredrik den vise av Sachsen. I tillegg til en enorm produksjon av bilder på andre områder, portretterte han Luther og de andre reformatorene, han produserte propagandabilder for reformasjonen, og han framstilte de reformatoriske hovedtanker i store og betydelige malerier. 

Foredraget tar for seg et utvalg av hans reformatoriske bilder.


Publikum oppfordres til å kjøpe billett på forhånd. Det er også mulig å forhåndskjøpe billetter (kun kort!) hos Retro Vinyl & CD, St. Mariegate 63 (vis-á-vis St. Marie plass).

borgarsyssel
olavsdagene
olsok
foredrag
reformasjonen
reformasjonsjubileum
martinluther
olavshall

Restrictions

Ingen.

Waiver

Kjøpte billetter refunderes ikke.