Forfattermøte -Thore Hansen

EVENT INFORMATION

På dette arrangementet samtaler Thore Hansen med Kirsti Knutsen som jobber i Fredrikstad bibliotek. De kjenner hverandre godt og har samarbeidet tett i mange år om
klassebesøk på biblioteket.

Månedens Østfoldforfatter i november.