Konsert med fordypningselever 15. november 2019

EVENT INFORMATION


KONSERT MED ELEVER FRA SARPSBORG KULTURSKOLE

- velkommen til en variert konsert med ungdommer som musiserer på høyt nivå

Ungdommer som følger fordypningsprogrammet ved Sarpsborg kulturskole inviterer til konsert i Sarpsborg kirke, fredag 10. mai 2019. De som følger dette programmet ved skolen er elever som har et høyt nivå på sine instrumentferdigheter og ønsker å fordype seg mer i musikk og deres instrument. konsert
kulturskole
kirke
elever

Restrictions

Ingen.

Waiver

Billettene refunderes ikke.