Kunstnermøte: Marit Lyckander

EVENT INFORMATION

Marit Lyckander er en viktig norsk billedhugger som har plassert skulpturer både i Sarpsborg og rundt om i verden.

Hun bor og jobber i Skjeberg, der hun har et nært samarbeid med
Johansen Monumenthuggeri, som har unik fagkompetanse i Norge innenfor skulptur.
Kunstneren arbeider ofte i serier med titler som; Helt i, Inn,
Gjennom, og Komme over.
Materialet er ofte stein, men også tre og annet. Skulpturene er
relatert til kroppen vår og er derfor ofte store så vi kan gå inn i dem, gjennom dem og/eller over dem.

Gerd Wevling Matre skal intervjue Marit om hennes kunst og virke.