Medvirkningsmøte for Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

EVENT INFORMATION

Onsdag 2.desember 2020 inviteres det til et medvirkningsmøte for Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. 

medvirkning
kommunedelplan
idrett
friluft
fysiskaktivitet

Restrictions

På grunn av covid-19 må alle følge gjeldende smitteverns restriksjoner.

Waiver

Ingen