Poesivandring gjennom tid og historie

EVENT INFORMATION

POESIVANDRING GJENNOM TID OG HISTORIE

Litteraturuka Sarpsborg

Kl. 19.00 - Borgarsyssel museum

Billetter á kr. 50.- OBS! må kjøpes i forkant på www.ticketco.no - Begrenset antall plasser.

Bli med på en poesivandring med Teaterkameratene ved Hilde Bateman, Rebekka Magnus, Ketil Ravneng og Knut-Erik Rønne. Vi vandrer sammen i poesiens historie de siste 70 år, og blir i tillegg varmet av gamle hus og gode formidlere på Borgarsyssel museum. Her får vi blant annet et gjenhør med de lyrikere som gjennom årene har fått Sarpsborg-prisen, fra den aller første, Carl Keilhau - til den siste som fikk prisen i 2014, Cecilie Løveid.
litteraturuka
borgarsyssel
dikt
poesivandring
teaterkameratene
knuterikrønne
rebekkamagnus

Restrictions

Vi har dessverre ikke ramper til rullestoler inn til de gamle husene på Borgarsyssel.

Waiver

Billetter refunderes ikke