Konferanse: Civil rights in a political and religious diversity

Arrangementsinformasjon

VELKOMMEN TIL KONFERANSE I ANLEDNING 20-ÅRSJUBILEET FOR VENNSKAPSBYAVTALEN MELLOM SARPSBORG OG BETLEHEM!

Sarpsborg kommune har i forbindelse med vennskapsbyjubileet gleden av å invitere til en konferanse med religiøse og politiske ledere fra Norge, Israel og Palestina.

Innleggene vil gi et innblikk hverdagen i Betlehem og regionen rundt, og ta for seg hvordan vi best lever sammen med ulik religiøs og politisk bakgrunn. Alle foredragene vil bli holdt på engelsk.

Enkel lunsj er inkludert i prisen. Velkommen!


FOREDRAGSHOLDERE:

1. Yossi Alpher: Challenges around envolvment of democracy in Palestine under an umbrella of security for both Israel and Palestine.

Israelsk forfatter. Han utga bl.a. i 2016 boka: "No End of conflict" Tidligere medredaktør av: Bitterlemon.net. Mangeårig arbeid i Mossad. Rådgiver for statsminister Barak under Camp David forhandlingene (år 2000). Tidligere direktør for Jaffa Center for Strategic Studies at Tel Aviv University.

Author, No End of Conflict: Rethinking Israel-Palestine (2016) Former coeditor of Bitterlemons.org. Have been working for Mossad for many years. Counselor to PM Barak during the negotiations at Camp David in 2000.Former director at the Jaffa Center for Strategic Studies at The University of Tel Aviv.


2. Amro Alhourani: How can political, social and economic justice be the base for democratic society covering all inhabitants in Israel and Palestine.

Ambassadør ved det palestinske representasjonskontoret i Norge

Ambassador, The Palestinian Mission to Norway


3. Tony Marcos: When political challenges collide with the Wall. Experiences from a walled city.

Mangeårig rådmann i Betlehem kommune. Han var også i Sarpsborg da vennskapsavtalen ble underskrevet 16. mai 1997, også sist under tusenårsjubileet.

General Director of the Municipality of Bethlehem for many years. Mr. Marcos was present in Sarpsborg when the twin city between Bethlehem and Sarpsborg agreement was signed in May 1997 . Presently, a dear guest under the main millennium celebrations, July 2016.


4. Rev. Dr. Munther Isaac: To live in each other`s shadow. Christianity, Islam and Judaism in the Middle East

Munther Isaac er prest i Evangelical Lutheran Christmas Church i Betlehem. Han er utdannet Sivilingeniør og teolog og foruten å være prest i den lutherske kirken i Betlehem underviser han ved Bethlehem Bible College. Han var i sarpsborg første gang i 1995, sammen med et kor fra Betlehem bible College.

Munther Isaac is an ordained minister of the Lutheran Church and serves as an Assistant professor at Betlehem bible College.
He was in Sarpsborg for the first time in 1995, along with a choir from Bethlehem Bible College. He has a BS in Civil Engineering, Birzeit University, Palestine, MA in Religion-Biblical Studies, Westminster Theological Seminary, Philadelphia, USA and a PhD Area of Study: A Biblical Theology of the Promised Land, Oxford Centre for Mission Studies, Oxford, England.


5. Prost og Dr. Theol. Trond Bakkevig: Dialogue - a prerequisite for peace and democracy. Costs and challenges.

Trond Bakkevig ga i 2017 ut boka: "Dagbøker fra Jerusalem. 20 år som brobygger mellom religion og politikk." Bakkevig har i 20 år vært tilrettelegger for religionssamtaler mellom islam, jødedom og kristendom i Jerusalem. Han er i dag prost i Vestre Aker. Fra 1984-1993 var han generalsekretær i Mellomkirkelig råd. Han var også personlig rådgiver for utenriksministerne Knut Frydenlund og Thorvald Stoltenberg. Har gjestet Sarpsborg tidligere med et foredrag om religionsdialog i Jerusalem.

Trond Bakkevig published "Diaries from Jerusalem. 20 years of building bridges between religion and politics in 2017. He has been a facilitator for religious talks between Islam, Judaism and Christianity in Jerusalem for 20 year. He’s an ordained dean in Vestre Aker Churc at present. From 1984-1993, Secretary General of the Intercultural Council. He has also been a personal counselor to Foreign MinistersKnut Frydenlund and Thorvald Stoltenberg. Have visited Sarpsborg earlier with a lecture on religious dialogue in Jerusalem.


6.Tor Wennesland: Summing up

Tor Wennesland er teolog og har lang tjeneste i norsk utenrikstjeneste. Han har vært leder av Norges representasjonskontor for den palestinske selvstyremyndigheten i Ramallah. I 2011 ble han utnevnt til ambassadør til Egypt og Libya.

Tor Wennesland is a theologist with long experience in the Norwegian Foreign Service. He has been the leader of Norway's representative office for the Palestinian Authority in Ramallah. In 2011 he was named ambassador for Norway to Egypt and Libya.

vennskapsbyer
sarpsborg
betlehem
sarpsborgrådhus

Restriksjoner

Ingen.

Ansvarsfraskrivelse

Billettene refunderes ikke.