Espen Karlsen: Om latin og bøker i middelalderens Norge

Arrangementsinformasjon

De første bøkene som kom til Norge, var på latin. Fra ca. år 1000 kom det en del liturgiske bøker til Norge. Fra 1050–1075 begynte en primitiv egenproduksjon. Latin dominerte bokkulturen middelalderen ut. Adskillig flere latinske enn gammelnorske bøker lar seg dokumentere i dag. Én av latinens viktigste funksjoner i norsk historie er at den var en forutsetning for skriftfestingen av gammelnorsk og et forbilde for gammelnorsk skriftspråk. Foredraget vil kaste lys over en
latinsk skriftkultur i Norge fra 1000-tallet, en skriftkultur som dannet grunnlaget for de de to første bøkene som ble trykt på norsk initiativ i 1519, nemlig Breviarium Nidrosiense og Missale Nidrosiense, som fyller 500 år i år.

Arrangeres som en del av Bokåret 2019