Filosoficafe: Ole Jacob Madsen

Arrangementsinformasjon

Årets første Filosoficafe – 

«Gjør selvhjelpslitteratur oss psykisk syke?»

Olavsdagene og Litteraturuka Sarpsborg ønsker velkommen til årets første Filosoficafe, og denne gangen er det selvhjelpslitteraturen som skal i fokus. Filosof og psykolog Ole Jacob Madsen, ser nærmere på om den evige jakten på det optimaliserte selvet egentlig er i ferd med å gjøre oss psykisk syke.

Madsen (f. 1978 i Moss) er psykolog, filosof og førsteamanuensis i kultur- og samfunnspsykologi ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Madsen har særlig interessert seg for hvordan psykologiske ideer får innflytelse på samtiden og menneskers selvforståelse. 

I 2014 ga han ut boken «Det er innover vi må» - En kulturpsykologisk studie av selvhjelp. Her gir han en ideologianalyse av selvhjelpslitteraturen og etterhvert velkjente sjangere som nevrolingvistisk programmering (NLP), kognitiv inspirert selvhjelp, mindfulness, selvfølelse, selvledelse og selvkontroll - og spør om disse idealene er bærekraftig i lengden.  


filosoficafe
olavsdagene
glenghuset

Restriksjoner

Ingen.

Ansvarsfraskrivelse

Billettene refunderes ikke.