Foredrag: Insekter til nytte og glede

Arrangementsinformasjon

Mange forskningsrapporter har i senere tid fortalt om en svært dramatisk situasjon for våre insekter.
Store mengder arter og individer forsvinner i raskt tempo, noe som vil kunne påvirke både oss selv og andre arter som er avhengige av insekter. Vi er blant annet avhengige av at insektene pollinerer våre planter slik at vi får mat, og fuglene er avhengige av insekter som mat til sine unger. Hva finnes av arter i våre egne hager, og hvordan kan vi tilrettelegge våre utearealer slik at insektene skal få det bedre hos oss?

Foredraget med Rune Aae passer for både voksne og barn og vi inviterer til å lage et insektshotell på biblioteket både før og etter foredraget.

Foto: Rune Aae

bibliotek
insekter
foredrag
sarpsborg
sarpsborgbibliotek