Hvem tror du at du er?

Arrangementsinformasjon

Ønsket om å kjenne sitt opphav er noe de fleste kjenner på før eller siden. Var oldemor tjenestepike, en dydig prestedatter eller var hun kokkepike i Sarpsborg som fikk barn utenfor ekteskap? Historiker og forsker Svein Skahjem tar oss med på et streiftog gjennom Østfolds historie 100-150 år tilbake i tid, med fokus på enkeltmenneskers skjebne. Et lite innblikk i slektsforskernes metoder og en dypere forståelse av fortidens menneskers hverdag.

Foto fra Sarpsborg kommunes fotoarkiv