page view image

Hvordan håndtere det å være foreldre når det er vanskelig og håndtere seg selv.

Informasjon
event image

Tør du å se på deg selv som foreldre utenfra? Vi inviterer til en kveld med tanker og refleksjoner rundt det å leve med barn og unge. Det å være foreldre er en av de viktigste oppgavene vi har. Barn forandrer seg, familier forandrer seg og samfunnet forandrer seg. Det er ulike forventninger fra mange kanter. Vi ønsker å fokusere på viktigheten av det du gjør som forelder og hva du kan gjøre for å bidra til å trygge og styrke ditt barn. Godt er, godt nok!

Velkommen til en kveld med refleksjoner, latter og alvor sammen med familieterapeutene Tine H Widlund og Ingunn Mathiesen

trygghetsuka sarpsborgkommune foreldre foreldrero

Restriksjoner

Ingen restriksjoner

Ansvarsfraskrivelse

Ubenyttede billetter refunderes ikke