Innbyggermedvirkning til kulturminneplanen - medvirkningsmøte

Arrangementsinformasjon

Kulturminner og kulturmiljøer er viktige spor fra fortiden, men også en del av nåtiden og fremtiden. Nå ønsker kommunen dine tanker om hvilke kulturminner som er viktige for Sarpsborgs særpreg, identiteten og livskvalitet.

Det inviteres til et medvirkningsmøte på Glenghuset, onsdag 7. oktober kl. 18:00 – 20:30. 

Av smittevernhensyn er det kun plass til 50 personer, og gratisbillett vil bli lagt ut. Følg med!

Program

  • Velkommen v/saksordfører Helene Winther Gerløw.

  • Hva er en kulturminneplan og hva ønsker kommunen med den? Ved Marit Pedersen, Sarpsborg kommune

  • Hva er kulturminner, hva bør kommunen konsentrere seg om og hva har vi gjort så langt i arbeidet med kulturminneplanen? Ved Lars Ole Klavestad, landskapsarkitekt og kulturminnerådgiver

  • Workshop med utgangspunkt i følgende spørsmål:
    - Hvilke kulturminner er viktige for Sarpsborgs særpreg, identiteten og livskvaliteten vår?
    - Er det spesielle kulturminner som er spesielle for Tune, Skjeberg og Varteig, og som bidrar til å kaste historisk lys over disse gamle bygdene?
    - Er det særskilte miljøer det er viktig å ta vare på, som tidligere har blitt viet for lite oppmerksomhet i planleggingen og bevaringsarbeidet?

Det blir servert kaffe og noe å bite i. 

Innspill? 

Vi ønsker å høre fra deg, selv om du ikke har mulighet til å delta på møtet onsdag 7. oktober.
Send dine tanker om kulturminneplanen på e-post til : Marit Pedersen

møte
kulturminner

Restriksjoner

Ingen

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.