Olsokgudstjeneste (OBS! flyttet til Sarpsborg kirke)

Arrangementsinformasjon

Vi feirer tradisjonen tro Olsok-gudstjeneste. Vær oppmerksom på at vi på grunn av varsel om styrtregn dessverre må flytte gudstjenesten til Sarpsborg kirke!


Prost Espen Feilberg Jacobsen leder gudstjenesten og predikant denne dagen er Anna Runesson. Runesson er daglig leder og pilegrimsprest ved Pilegrimssenter Oslo.

Det blir sang ved koret St. Olav vocale, Christopher Pedersen og musikk ved kantor Carl-Andreas Næss og musikere fra Det norsker blåserensemble.

Alle byens kirker og menigheter er invitert til denne flotte felles feiringen av Olsokdagen.

Velkommen til gudstjeneste.

Gudstjenesten arrangeres av Den norske kirke i Sarpsborg i samarbeid med Olavsdagene.

Det blir anledning til å kjøpe rømmegrøt, vafler og forfriskninger i forbindelse med gudstjenesten.

Billetter til gudstjenesten er gratis, men må tas ut på forhånd. Publikum får tilviste plasser etter helsemyndighetenes retningslinjer på tidspunktet for arrangementet.

olavsdagene
olsok
olavsdagenesarpsborg
olsokgudstjeneste
gudstjeneste

Restriksjoner

Ingen.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.