page view image

"Trygge foreldre med robuste barn"

Information
event image

Sarpsborg kommune inviterer til en kveld med foredrag om hvordan skape robuste barn og ungdom som føler seg trygge. Følelser kan være vonde, men de er ikke farlige. Hvordan barn utvikler følelser og hvordan hjelpe barna til å håndtere følelser, vil være et sentralt tema. Det vil også bli foredrag fra Idrettsrådet og Kultur om viktigheten av gode møteplasser der barn og ungdom kan oppleve mestring. Gratis inngang!.


verdensdagenforpsykiskhelse foreldre barn foredrag

Beperkingen

Ingen

Afstandsverklaring

Ubrukte billetter refunderes ikke