Øyvind Nustad - Snøen som falt i fjor

INFORMACJE O IMPREZIE

”Snøen som falt i fjor” utkom i 2018 og forfatteren kommer
til Sarpsborg for å fortelle og vise både bilder og lydklipp.
Kombinert med høytlesing fra boken tar Nustad for seg

årene rundt 1960 og alt det som forsvant:
lydene som ble borte, luktene fra en verden uten
ventilasjon, politikere og andre kjente ansikter,
radioprogrammene og alle aktivitetene som forsvant og som i dag har blitt erstattet av smartphone og
digitale aktiviteter.