Alliansekonferansen 2019

Evenemangsinformation

Velkommen til Alliansekonferansen 2019

Alliansekonferansen 2019 arrangeres 13.-14.juni på Quality Hotel Sarpsborg. Olavsdagene arrangerer konferansen i samarbeid med NUPI, PRIO, Høgskolen i Østfold og Litteraturhuset i Fredrikstad.

Konferansen setter fokus på allianser og samarbeidsfora innen internasjonal politikk.  Verden står ovenfor store globale utfordringer som krever mer internasjonalt samarbeid. Samtidig ser vi allianser endres og samarbeid på tvers av grenser svekkes.

Tidligere statsminister og utenriksminister, Carl Bildt, og tidligere diplomat Kai Eide kommer begge til Alliansekonferansen i Sarpsborg i juni. I tillegg kommer Eva Joly, politiker i Europaparlamentet, Kate Hansen Bundt, Generalsekretær for Den norske Atlanterhavskomité og Barbara Kunz, forsker ved Fransk institutt for internasjonale relasjoner (Ifri) i Paris. Flere navn slippes utover våren. 

Det er i anledning ekteskapsinngåelsen mellom Olav Haraldsson og Astrid Olofsdatter som fant sted i Borg i 1019 at Olavsdagene setter fokus på allianser i dette året. Ekteskapet styrket nemlig alliansen mellom Olav og svenskekongen.  Allianser er et gjennomgående tema i Olavsdagenes tre hovedarrangementer i 2019 og skal sees på i tre perspektiver; fortid, nåtid og fremtid.

Torsdag 13.juni

0830 - Registrering

0900 - Velkommen 

0910 - Del 1

1015 - Pause

1045 - Del 2

1200 - Lunsj 

1300 - Del 3

1400 - Pause

1415 - Del 4

1530 - Slutt

Fredag 13.juni 

0830 - Registrering

0900 - Velkommen 

0910 - Del 1

1015 - Pause

1045 - Del 1

1200 - Lunsj 

1300 - Del 3

1430 - Slutt

 

Les mer på www.olavsdagene.no


landeparken
olavsdagene
sarpsborg
olavsdagenesarpsborg
allianser
alliansekonferanse

Restriktioner

Ingen.

Ansvarsfriskrivning

Kjøpte billetter refunderes ikke.