Bøker på reise

Evenemangsinformation

Framvisning av 500 år gamle bøker i Olavs hall på Borgarsyssel museum i Sarpsborg.

I 2019 feirer vi 500-årsjubileum for den norske boka. I 1519 utkom Breviarium Nidrosiense og Missale Nidrosiense. 

I anledning Bokåret 2019 samarbeider Sarpsborg bibliotek, Østfoldmuseene - Borgarsyssel

Museum og Nasjonalbiblioteket om dette arrangementet. 

Program:

12.15 Programmet starter

Ordføreren hilser

Biblioteksjefen ønsker velkommen

12.30 Konservator og historiker fra Nasjonalbiblioteket snakker om bøkene

13.30 Historiker Trond Svandal ‘Skrift i Sarp’

Illustrasjon fra Breviarium Nidrosiense krediteres Nasjonalbiblioteket

bokåret2019