Verdensdagen for psykisk helse

Evenemangsinformation

Årets tema er: Spør mer. De fleste av oss setter pris på å bli spurt om hvem vi er, hvordan vi har det, og hva vi liker å drive med. Noen ganger trenger og ønsker vi mer oppmerksomhet. Ved å vise interesse og vennlig nysgjerrighet ovenfor andre vil du bidra til at personen blir sett. Du kan også oppdage nye sider ved deg selv ved å spørre og lytte.  I 2020 oppfordres vi alle til å spørre mer.

Årets foredrag på biblioteket i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse er med Andreas Haugen fra Fredrikstad. Han har vært åpen om sine spiseproblemer og han er et forbilde, spesielt i fotballmiljøet, i forbindelse med sin åpenhet i forhold til homofili. Han fikk Fredrikstad prides hederspris i 2019.